12. Zapis operacji RMC - zespół 4 i 5, wariant kalkulacyjny - rozwiązanie przykładu

Wykład prezentuje na praktycznym przykładzie zapisy księgowe dotyczące rozliczeń międzyokresowych czynnych (RMC)w poszczególnych okresach sprawozdawczych w przypadku gdy jednostka stosuje ewidencję kosztów w zespole 4 i 5 (tj. w układzie rodzajowo - podmiotowym) oraz przygotowuje wariant kalkulacyjny rachunku zysków i strat.  

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot