4. Rozliczenia międzyokresowe kosztów (RMK) a ustawa o rachunkowości

Wykład prezentuje regulacje ustawowe  (ustawa o rachunkowości) dotyczące rozliczeń  międzyokresowych kosztów.  Omawia zapisy ustawowe dotyczące księgowania oraz prezentacji rozliczeń międzyokresowych czynnych (RMC) oraz rozliczeń międzyokresowych biernych (RMB) podając przykłady odnośnie każdego z typów rozliczeń międzyokresowych kosztów.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

Pytania:

  • co w przypadku, kiedy płacimy składkę za ubezp. majątkowe we wrześniu - okres ubezp. od VIII 2015 do II 2016 (robię PK 5 rat w roku 2015 i 2 w 2016)?. drugie pytanie, czy prawidłowe jest że firma nie prowadzi rozliczeń biernych, tzn f-ra za energię rozliczana jest w całości w momencie otrzymania.
    5c2d05a3e6d7cd8a4c5b46477540299e
    Anna Jasiek
  • Aby odpowiedzieć na powyższe pytania musiałabym znać politykę rachunkowości w firmie, o której Pani wspomina. Jeżeli chodzi o ubezpieczenie majątkowe to generalnie tak, jeżeli chodzi o okres VIII - II to mamy 7 miesięcy ubezpieczenia - 5/7 musi zostać rozpoznane w bieżącym roku, 2/7 w roku kolejnym. Odnośnie RMK biernych - jeżeli w polityce rachunkowości jest zapis, że do pewnej kwoty wyrażonej np. % w stosunku do przychodów lub sumy bilansowej nie tworzy się RMK to w takim wypadku można koszt energii ująć w momencie otrzymania faktury. Za takim rozwiązaniem może również przemawiać fakt, że koszt energii w każdym miesiącu jest zbliżony - z tego względu rozpoznaje się go po prostu w momencie otrzymania faktury - biegli również akceptują takie rozwiązanie.
    Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
    Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
Aby zadać pytanie lub skomentować wykład zaloguj się
dot