5. Rozliczenia międzyokresowe kosztów (RMK) w zakładowym planie kont oraz charakterystyka RMK

Wykład prezentuje na jakich kontach w zakładowym planie kont (ZPK) zostają ujęte rozliczenia międzyokresowe kosztów – czynne oraz bierne (RMC oraz RMB) a także omawia charakterystykę i różnice pomiędzy rozliczeniami międzyokresowymi czynnymi (RMC) oraz rozliczeniami międzyokresowymi biernymi (RMB)  z perspektywy:  momentu poniesienia kosztu, wielkości rozliczanej w czasie,  ujęcia w ZPK, interpretacji salda oraz ujęcia w bilansie.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

Pytania:

 • Za moment poniesienia kosztu uważamy tutaj moment otrzymania dowodu księgowego potwierdzającego ten koszt. W przypadku RMC będzie on z góry , w przypadku RMB z dołu. Sam koszt oczywiście jak nazwa RMK wskazuje zostanie rozpoznany w okresie, którego dotyczy czyli zostanie rozliczony w czasie.
  Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
  Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
 • Dlaczego koszty przyszłych okresów ( rmc ) są aktywami?
  D9f2f2093503d4a13014a652c15267ac
  rafal pakosiewicz
 • Ponieważ płacimy z góry za koszty, które tak naprawdę poniesiemy w przyszłości, saldo konta 640 dla RMC jest debetowe tak jak wszystkich aktywów (reprezentuje coś na kształt należności, choć należnością nie jest), salda debetowe prezentujemy po stronie aktywów. Np. jeżeli np. w styczniu z góry zapłacimy za 12 miesięcy za prenumeratę czasopisma a naszym okresem sprawozdawczym jest miesiąc, w takim wypadku w styczniu rozpoznajemy jako koszt 1/12 wartości zapłaconej prenumeraty, pozostałe jeszcze nie są wymagalne rozpoznajemy je jako RMC - aktywa.
  Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
  Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
Aby zadać pytanie lub skomentować wykład zaloguj się
dot