7. Zapis operacji związany z rozliczeniami międzyokresowymi kosztów – ujęcie całościowe

Wykład omawia w jaki sposób należy rozróżnić zapisy księgowe rozliczeń międzyokresowych kosztów w zależności od metody ewidencji kosztów wybranej przez jednostkę jak również wariantu rachunku zysków i strat, który dana jednostka przygotowuje. Wykład stanowi bazę do omówienia zapisów księgowych rozliczeń międzyokresowych czynnych (RMC)  oraz rozliczeń międzyokresowych biernych (RMB) poruszonych w części I oraz II tematu dotyczącego RMK.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot