6. RMK a polityka rachunkowości

Wykład prezentuje w jaki sposób ujmuje się w księgach rachunkowych rozliczenia międzyokresowe kosztów  (bierne oraz czynne) w zależności od zapisów w polityce rachunkowości jednostki dotyczących kosztów nieistotnych.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

Pytania:

 • Witam Mam prosbe o wyjasnienie. Przepisy podatkowe nie ujmują pojęcia jakim jest koszt nieistotny. Z jakimi konsekwencjami dla księgowego to się wiąże? Jak powinien księgowy rozumieć taki zapis w przepisach podatkowych? Pozdrawiam. Rafał
  D9f2f2093503d4a13014a652c15267ac
  rafal pakosiewicz
 • W przepisach podatkowych nie ma z definicji kosztu nieistotnego. UoR (nie wprost a przez politykę rachunkowości i zasadę istotności) dopuszcza inne traktowanie kosztu ze względu na jego istotność tj. jeśli jest nieistotny to może zostać rozpoznany np. w danym miesiącu a nie rozbity na x miesięcy, których dotyczy - tu nadal musimy rozpoznawać tylko tą część kosztu która przypada na dany rok obrotowy - z tą różnicą, że cały przypadający na dany rok księgowy może zostać wrzucony w jednym miesiącu). Podatki definiują - jeśli przyjmiemy koszt jako pośredni, że powinien on również być rozpoznany w danym roku podatkowym w proporcji do całości - czyli jeżeli koszt dotyczy 12 miesięcy z czego na bieżący rok podatkowy przypada 5 z tych miesięcy - tyko 5/12 kosztu rozpoznajemy w danym roku podatkowym - może być to również w jednym miesiącu bądź rozbite na 5 miesięcy. Jeżeli rok księgowy i podatkowy są identyczne - sposób traktowania kosztu ze względu na istotność pokrywa się tak naprawdę dla celów podatkowych i księgowych (tu księgowy nie musi uważać :), jeżeli natomiast rok księgowy i podatkowy są różne - należy uważać by zachowując zasadę istotności nie rozpoznać w danym roku podatkowym zbyt dużej części kosztu - patrząc tylko na jego istotność ( w przykładzie 1b miałoby to miejsce gdybyśmy rozpoznali 5 miesięcy kosztu w listopadzie zamiast rozbić go na 2/12 dla roku 2013 i 3/12 dla roku 2014 - jako lat podatkowych. Mam nadzieję, że powyższe lepiej naświetla omawianą kwestię. Pozdrawiam, MH
  Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
  Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
 • Dziękuję za wyjaśnienie. Tak, lepiej teraz rozumiem zagadnienie. Pozdrawiam. Rafał
  D9f2f2093503d4a13014a652c15267ac
  rafal pakosiewicz
 • Pytanie do quizu czy są dwie prawidłowe odpowiedzi czy tylko jedna? nie można zaznaczyć dwóch prawidłowym. Można wyjaśnić bardziej szczegółowo ten quiz?
  53df760a810a3923f402cb6895c206c1
  Elżbieta Ciemała
 • Proszę napisać na adres kontakt@mentoris.pl odnosząc się do konkretnego pytania quizowego (nie wiem czy chodzi o quiz nr 4 czy inne pytanie quizowe). Dziękuję i pozdrawiam,
  Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
  Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
Aby zadać pytanie lub skomentować wykład zaloguj się
dot