13. Zapis operacji RMC – ewidencja pełna, wariant porównawczy

Wykład prezentuje w jaki sposób dokonuje się zapisu operacji dotyczących rozliczeń międzyokresowych czynnych (RMC)  w przypadku gdy jednostka stosuje ewidencję pełną kosztów (jednostka produkcyjna)  oraz przygotowuje wariant porównawczy rachunku zysków i strat.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot