Quiz nr 4 - zapis operacji wynikowych złożony

Jednostka dokonała w marcu następującej operacji:

"Sprzedano za gotówkę wyroby gotowe - cena netto 10 000 zł, VAT  - 23%"

Które z niżej wymienionych zapisów księgowych poprawnie odzwierciedla ww. operację w księgach rachunkowych?

Świetnie! To jest poprawna odpowiedź.
Niepoprawna odpowiedź.
 
lock checkmark circle-right checkbox-checked info list repeat download certificate facebook youtube play pause clock dot avatar question