6. Konta wynikowe - przypomnienie

Wykład stanowi przypomnienie tematu dotyczącego kont wynikowych. Omawia podstawowe zasady funkcjonowania kont wynikowych oraz różnice pomiędzy tym typem kont a kontami bilansowymi. Na praktycznym przykładzie wyjaśnia jak otwieramy konta wynikowe, księgujemy operacje związane z kosztami i przychodami oraz zamykamy konta wynikowe  i kalkulujemy zysk/stratę na koniec okresu sprawozdawczego.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot