Przykład nr 2 - identyfikacja operacji wynikowych

Która z niżej wymonych operacji jest operacją wynikową?

  1. Odpisano zobowiązania przedawnione - 30 000 zł,
  2. Odbiorca spłacił należność przelewem bankowym - 1 200 zł,
  3. Sprzedano za gotówkę dwuletnie obligacje Skarbu Państwa w cenie 35 000 zł,
  4. Otrzymano fakturę za usługę prawną - 800 zł,
  5. Zakupiono materiały z odroczonym terminem płatności - 5 000 zł.

Podaj numery pozycji np. "1,2".

Podaj odpowiedź:
Świetnie! To jest poprawna odpowiedź.
Niepoprawna odpowiedź.
 
Wyślij
lock checkmark circle-right checkbox-checked info list repeat download certificate facebook youtube play pause clock dot avatar question