Quiz nr 1 - wpływ operacji wynikowych

Określ na jakie pozycje bilansu (aktywa/pasywa) oraz wyniku finansowego (koszt/przychód) będzie miała wpływ następująca operacja:

"Otrzymano fakturę za usługę sprzątania z odroczonym terminem płatności - 630 zł".

Świetnie! To jest poprawna odpowiedź.
Niepoprawna odpowiedź.
 
lock checkmark circle-right checkbox-checked info list repeat download certificate facebook youtube play pause clock dot avatar question