2. Przykład nr 1 - wpływ operacji wynikowych

Wykład prezentuje przykład do samodzielnego rozwiązania. Polecenie przykładu dotyczy identyfikacji zdarzeń gospodarczych, które są operacjami wynikowymi i podlegają zapisowi w księgach rachunkowych, następnie określenia wpływu operacji na pozycje bilansu oraz wyniku finansowego. Mamy tutaj do czynienia z operacjami takimi jak: zaksięgowane wynagrodzenia, sprzedaż  produktów, naliczone odsetki bankowe.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot