Quiz nr 3 - zapis operacji wynikowych

Dokonaj zapisu księgowego poniższej operacji:

"Otrzymano fakturę za usługę sprzątania z odroczonym terminem płatności - 630 zł".

Podaj numery kont z ZPK w kolejności strona  Ma, strona Wn np. odpowiedź : "750, 210" będzie oznaczała księgowanie po stronie Ma na koncie 750 oraz po stronie Wn na koncie 210.

Podaj odpowiedź:
Świetnie! To jest poprawna odpowiedź.
Niepoprawna odpowiedź.
 
Wyślij
lock checkmark circle-right checkbox-checked info list repeat download certificate facebook youtube play pause clock dot avatar question