Następny wykład:

1.Wprowadzenie do tematu, operacje wynikowe

rozpocznie się za 10 sekund.

0. Ewidencja księgowa operacje wynikowe - wprowadzenie

Wykłady stanowią kontynuację tematu „Ewidencja księgowa  - wprowadzenie” poszerzając go o wiedzę dotyczącą zakładowego planu kont (ZPK) oraz podstawowych pojęć z zakresu rachunku zysków  strat. Skupiają się  na operacjach wynikowych. Bazując na licznych przykładach pomagają zrozumieć, które operacje zaliczamy do wynikowych, jak dokonać zapisu księgowego takich operacji oraz jak powiązać konta wynikowe z ZPK oraz z pozycjami bilansu. 

Wykłady opierają się na licznych praktycznych przykładach ułatwiających zapamiętanie kluczowych kwestii tematu. W szczególności omawiają:

 • które ze zdarzeń gospodarczych zaliczamy do operacji wynikowych,
 • jak zidentyfikować, na które pozycje bilansu oraz wyniku finansowego wpływa dana operacja wynikowa,
 • jak odróżnić operacje wynikowe od operacji bilansowych,
 • jak zidentyfikować odpowiednie konta w ZPK i dokonać poprawnego zapisu księgowego operacji wynikowej,
 • jak dokonać zapisu księgowego prostego,
 • jak dokonać zapisu księgowego złożonego na przykładzie ewidencji faktury sprzedażowej z podatkiem VAT,
 • jak wygląda procedura zamknięcia miesiąca i w związku z tym jakie są powiązania pomiędzy saldami kont bilansowych oraz wynikowych a kalkulacją wyniku finansowego i przygotowaniem bilansu otwarcia oraz bilansu zamknięcia.

 

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dziś chciałabym Was zaprosić do trzeciej części tematu ewidencja księgowa w którym będziemy się skupiać na operacjach wynikowych. O operacjach wynikowych mówiliśmy już w ramach tematu tej części pierwszej, czyli ewidencji księgowej wprowadzenia. Teraz chciałabym jednak ten temat rozwinąć, dlatego że trochę inaczej będziemy patrzeć na operacje wynikowe i bardziej dogłębnie możemy je przeanalizować mając już wiedzę z wykładu dotyczącego organizacji rachunkowości i zakładowego planu kont, a także rachunku zysków i strat wprowadzenia gdzie poznaliśmy pojęcia takie jak przychody oraz koszty.

W tym wykładzie spojrzymy właśnie na operacja wynikowe i w pierwszej kolejności przypomnimy sobie, które z operacji gospodarczych to właśnie operacje wynikowe, z czym one nam się tak naprawdę kojarzą i jaka jest różnica między operacjami kosztowymi i przychodowymi i jak one wpływają na pozycję bilansu i wyniku finansowego. Potem oczywiście przećwiczymy sobie identyfikację tego wpływu na bilans i na wynik finansowy każdej z tych operacji na przykładzie, wspólnie ten przykład rozwiążemy. Potem zweryfikujemy czy jesteśmy w stanie zidentyfikować operacje bilansowe i wynikowe, czy potrafimy je rozróżniać, przypomnimy sobie również jak działają konta wynikowe i kosztowe i przychodowe i w którym momencie przenosimy je na wynik finansowy.

A potem już przejdziemy do samego zapisu operacji wynikowych w wersji prostej najpierw; oczywiście znów ćwicząc to na przykładzie i w wersji złożonej. Tu w wersji złożonej będziemy mieli 2 wersje zapisu: o jednej z nich mówiliśmy już w ramach operacji bilansowych, poznamy tą stronę odwrotną, czyli taką w której mamy 2 zapisy po stronie "ma", jeden po stronie "winien" i przećwiczymy to na dość ciekawych przykładach, bo będziemy tutaj analizować zapis operacji wynikowych złożony na przykładzie operacji sprzedaży i zaksięgowania faktury sprzedażowej, a także raty kredytu bankowego.

Pod koniec podsumujemy jaki wpływ operacje wynikowe mają na bilans, jak one się łączą z bilansem i jak konta bilansowe i konta wynikowe współpracują właśnie poprzez bilans. Oczywiście ta cała porcja wiedzy i to całe przypomnienie w ramach tego wykładu będzie zakończone przykładem całościowym w którym zobaczymy wszystkie procesy księgowe: od momentu otwarcia ksiąg na początek okresu sprawozdawczego przez księgowanie wszystkich operacji i tutaj będą to i operacje wynikowe i operacje bilansowe po zamknięcie miesiąca, czyli przygotowanie bilansu zamknięcia, wykalkulowanie wyniku finansowego i oczywiście zamknięcie wszystkich kont. Serdecznie zapraszam do tego wykładu. Myślę, że mając już tę podstawę wiedzy dotyczące właśnie operacji wynikowych spokojnie możecie przejść do tych kolejnych tematów w których będziemy mówić o bardziej zaawansowanych kwestiach związanych z rachunkiem zysków i strat. Dziękuję za uwagę i serdecznie zapraszam.

Pytania:

 • Mam pytanie odnośnie przykładu 4 - nie rozumiem dlaczego w operacji nr 1sprzedano z odroczonym terminem płatności nieruchomość, cena 300 000, vat naliczony 23%, jest zapis VAt naliczony nie powinien być nalezny, skoro jest to faktura sprzedaży?
  567e4d9f4e35013baf5cf56571077793
  Anna Maria Walczak
 • Niefortunnie treść przykładu stanowi "naliczony 23%", ale w wykładzie wyjaśniamy, że chodzi o fakt naliczenia podatku należnego od transakcji sprzedaży (proszę posłuchać wykładu). Samą treść przykładu poprawimy z "naliczony" na "naliczono" by nie wprowadzać w błąd.
  Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
  Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
 • Pogubiłam się kiedy naliczamy przychód a kiedy koszt. Definicja jest prosta, ale w przykładach kiedy mówimy o "sprzedaży" raz traktujemy to jako przychód, raz jako koszt. Czy jest to zależne od domniemanego wydania towaru? od wystawienia faktury? Czy nie powinniśmy zgodnie z zasadą współmierności rozpoznawać i koszt i przychód za jednym razem? Sprzedaż łączy się z rozpoznaniem kosztu - za ile wytworzyliśmy produkt oraz przychodu, bo sprzedaliśmy go.
  E35cbb50e7cd77c18e0eb8a2c6348bb0
  Kinga Chabiera
 • Sprzedaż dotyczy tak naprawdę dwóch operacji - powstania przychodu oraz wydania towaru/produktu i powstaniem w związku z tym kosztu. Czyli przychód księgowany jest na podstawie faktury, a wydanie towaru na podstawie dokumentu Wz. Momentem powstania przychodu jest dostarczenie towaru w związku z tym ujęcie przychodu i kosztu w przypadku takiej sprzedaży powinno nastąpić w tym samym momencie. Przykłady mają na celu zaprezentować konkretne księgowanie - ze względu na to na czym się skupiamy mogą tymczasowo pomijać drugą część operacji np. wydanie towaru. Jednak proszę o cierpliwość, w kolejnych tematach ta kwestie zostaje wyjaśniona.
  Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
  Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
 • Mam pytanie w związku z przykładem - sprzedażą dwuletnich obligacji Skarbu Państwa. W przykładzie oddziałują dodatnio na kasę i przychody finansowe. Nie powinny oddziaływać dodatnio na kasę oraz ujemnie na pozycję inwestycje długoterminowe, a tylko różnicę między tymi dwoma pozycjami wykazać jako przychód finansowy?
  C4d539a71cdd1057ee66923009eea1c7
  Aneta Kieś
 • Rozumiem, że chodzi Pani o ujęcie zmiany stanu na inwestycjach długoterminowych. W takim wypadku zostałby on odzwierciedlony poprzez zmniejszenie na koncie inwestycje długoterminowe i zwiększenie na koncie kosztowym PKO. Natomiast przychód zostały nadal ujęty w ten sam sposób jak w przykładzie. Zostało to omówione w dalszych częściach wykładów.
  Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
  Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
 • Dzień dobry Mam pytanie odnośnie ZFŚS. Czy podatek należny od świadczeń pracowniczych płaconych z ZFŚS powinien zmniejszać rachunek bankowy socjalny, czy ten podatek powinien być płacony ze środków obrotowych?
  Ef203cd3d3d7f642c3b3152bb6977987
  KATARZYNA MAJEWSKA-KAMIŃSKA
 • Witam, Prosiłabym pod wykładem nie umieszczać pytań prywatnych nie dotyczących bezpośrednio treści szkolenia. Tutaj odpowiadamy na pytania bezpośrednio związane z danym tematem kursu. Dziękuję.
  Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
  Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
Aby zadać pytanie lub skomentować wykład zaloguj się
dot