1.Wprowadzenie do tematu, operacje wynikowe

Wykład stanowi wprowadzenie do tematu dotyczącego ewidencji księgowej operacji wynikowych. Przypomina, które zdarzenia gospodarcze zaliczamy do operacji wynikowych. Omawia typy operacji wynikowych oraz prezentuje na jakie pozycje bilansu oraz wyniku finansowego mogą mieć one wpływ. Na koniec wykładu powrócono do kwestii powiązania operacji wynikowych z kalkulacją wyniku finansowego oraz prezentacji zysku/straty w sprawozdaniach finansowych.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

Pytania:

 • Czy po zaksięgowaniu kosztu transportu, operacja ta wpływa tylko na aktywa, co się dzieje z pasywami ?
  9f0d85186d3f9b90d895be7cfc384f5d
  Elżbieta Skóra
 • Koszt transportu jak sama nazwa wskazuje ma z jednej strony wpływ na WF poprzez konto koszty "usługi obce", z drugiej strony na pozycję bilansową. Jeżeli usługa transportu została zakupiona za gotówkę to operacja będzie miała wpływ na pozycję "aktywów" dotyczącą środków pieniężnych - "Krótkoterminowe aktywa finansowe". Gdyby usługa została zakupiona z odroczonym terminem płatności: wtedy ta operacja miałaby wpływ na pozycję pasywów tj. zobowiązania krótkoterminowe.
  Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
  Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
 • Przykład "sprzedaż wyrobów gotowych za gotówkę w cenie X" - czy nie należy też rozpatrywać go w kategorii zmniejszenia aktywów obrotowych? Dlaczego tylko "kasa" wzięta jest pod uwagę jako konto bilansowe?
  A261be4653fd4ea0f0ac6faa42a8cf49
  Martyna Izabela Fierka
 • Sama sprzedaż potwierdzona jest z reguły dokumentem sprzedaży - fakturą - to operacja, w której klienta za określoną kwotę przejmuje kontrolę nad towarami/materiałami czy produktami -tj. staje się ich właścicielem- tu rozpoznajemy tylko przychód i tą operację omawiamy powyżej. Konsekwencją operacji sprzedaży jest druga operacja - ta o której Pani mówi tj. wydanie klientowi towarów/materiałów/produktów. Taka operacja jest osobnym zdarzeniem - potwierdzonym z reguły dokumentem Wz - i tą operację odzwierciedlamy poprzez rozpoznanie kosztu i zmniejszenie stanu zapasów. Ale proszę pamiętać, że jest to operacja OSOBNA. Jest ona konsekwencją operacji sprzedaży.
  Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
  Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
Aby zadać pytanie lub skomentować wykład zaloguj się
dot