5. Rozwiązanie przykładu nr 2 operacje wynikowe

Wykład prezentuje rozwiązanie przykładu dotyczącego operacji gospodarczych. Wyjaśnia, które z wymienionych operacji gospodarczych są operacjami wynikowymi, a które operacjami bilansowymi. Omawia również na jakie pozycje bilansu oraz/lub wyniku finansowego mają one wpływ. Mamy tutaj do czynienia m.in z operacjami takimi jak: odpisane zobowiązania przedawnione, spłata należności, sprzedaż obligacji Skarbu Państwa.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

Pytania:

 • Dlaczego sprzedaży dwuletnich obligacji Skarbu Państwa nie można potraktować jako zmniejszenia aktywów?
  D9f2f2093503d4a13014a652c15267ac
  rafal pakosiewicz
 • Obejrzałem wykład do końca i z tego co zostało powiedziane wynika że wydanie obligacji będzie związane z inną operacją niż wystawienie faktury za sprzedaż. Czy wydanie obligacji będzie między innymi zmniejszeniem aktywów?
  D9f2f2093503d4a13014a652c15267ac
  rafal pakosiewicz
 • Tak, dokładnie tak samo jak miało to miejsce w przypadku sprzedaży produktów tak i tutaj sprzedaż obligacji składa się z dwóch operacji: sprzedaży potwierdzonej umową i wydaniem obligacji związanej z kosztem. W pkt. 3 omawiamy sam przychód, natomiast wydanie obligacji wiązałoby się ze zmniejszeniem aktywów i powstaniem kosztu. Sprzedaż obligacji jest dość specyficzna bo jest dokonywana przez biuro maklerskie (z reguły) gdzie sprzedaż i wydanie jest prawie w tym samym czasie ale nadal wiąże się z dwoma osobnymi operacjami - 1) powstaniem przychodu i zwiększeniem aktywów (kasa) - pkt 3 i 2) powstaniem kosztu i zmniejszeniem aktywów (inwestycje długoterminowe).
  Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
  Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
 • Dlaczego sprzedaż w przykładzie 3) została rozbita na operacje wystawienia faktury i wydania obligacji, ale już zakup w przykładzie 5) został potraktowany jako jedna operacja?
  9017e67ce92b2bdffd0648c6c237184e
  Krzysztof Dębiński
 • Omawiając operację 3 wspomnieliśmy o fakcie, że taka sprzedaż z reguły wiąże się z dwoma operacjami: wystawienia faktury oraz wydania rzeczy sprzedanej. Jeśli mówimy o sprzedaży to z reguły mamy na myśli operację wystawienia faktury - i tak tutaj tą operacje potraktowaliśmy. O operacji towarzyszącej - czyli wydaniu rzeczy wspomnieliśmy, by pamiętać, że ona też ma miejsce, z reguły potwierdzona jest dokumentem Wz lub innym dowodem potwierdzającym odbiór. Jeżeli chodzi o operacje 5 to tu również mielibyśmy tak naprawdę dwie operacje: zakup rozumiany jako otrzymanie faktury, oraz przyjęcie materiałów na magazyn (konsekwencja zakupu) potwierdzona dokumentem Pz. Jednak stosując analogiczne podejście jak przy sprzedaży zakup wiąże się z otrzymanie faktury i to tutaj omawialiśmy.
  Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
  Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
 • Dlaczego więc w przykładzie 5) wzrósł stan materiałów, pomimo tego, że jeszcze tych materiałów nie przyjęliśmy?
  9017e67ce92b2bdffd0648c6c237184e
  Krzysztof Dębiński
 • Bardzo dobre pytanie :) Związane jest to ze specyfiką księgowania samych materiałów. Te dwie operacje (faktura zakupu plus przyjęcie na magazyn) ujmowane są poprzez konto "rozliczenie zakupu" o którym tutaj nie mówimy ponieważ jest to zapis bardziej zaawansowany. W uproszczeniu postaram się to tak wytłumaczyć: nawet jeśli otrzymamy tylko fakturę zakupu a materiały są w drodze czyli nie zostały jeszcze dostarczone, to saldo konta "Rozliczenie zakupu" , które użylibyśmy jako konto korespondujące do konta "rozrachunki z dostawcami" będzie nadal w bilansie prezentowane w pozycji "Zapasy, materiały" czyli ujęcie jak powyżej. Jeżeli nie jest to do końca jasne to proszę o cierpliwość i przejrzenie wykładów w ramach kursu średniozaawansowanego dotyczących wyceny i ewidencji materiałów. W komentarzu mamy zbyt mało miejsce na pełne wyjaśnienie, które właśnie w tych wykładach się znajduje.
  Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
  Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
 • Dlaczego w takim razie wrzucacie przykłady do kursu podstaw, których nie możecie do końca wyjaśnić i odsyłacie do kursu średniozaawansowanego? W jednym przykladzie mam sprzedaż, która generuje przychód. Z drugiej zakup, który zamiast generować koszt (analogicznie do sprzedaży) powoduje wzrost pozycji aktywnej materiały.
  04491c8006fd52bbc9ccdb4d5d07f5c8
  Adrian Petruk
 • Proszę pamiętać, że sam zakup materiałów nie generuje kosztu. Koszt powstaje dopiero w sytuacji gdy materiały zostają wydane do produkcji (zużycie materiałów). O koncie rozliczenie zakupu tutaj tylko wspomnieliśmy, odpowiadając na bardziej zaawansowane pytanie Pana Krzysztofa. W przykładzie powyżej zakładamy, że faktura i przyjęcie materiałów miały miejsce w tym samym momencie. Stąd wzrasta poziom materiałów na magazynie. Do kursu średniozaawansowanego odsyłamy te osoby, które chcą dowiedzieć się czegoś więcej na ten temat. Księgowość może wydawać się bardzo skomplikowana, ale proszę o odrobinę cierpliwości wiedzę budujemy po kolei .
  Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
  Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
Aby zadać pytanie lub skomentować wykład zaloguj się
dot