14. Operacje wynikowe a BILANS

Wykład prezentuje w jaki sposób konta wynikowe oraz bilansowe łączą się ze sobą w ramach operacji wynikowych. Prezentuje procesy księgowe od momentu otwarcia ksiąg na początek okresu sprawozdawczego, poprzez ewidencję operacji bilansowych oraz wynikowych do momentu tzw. zamknięcia miesiąca tj. zamknięcia ksiąg na koniec okresu sprawozdawczego.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot