19. Równowaga bilansowa

Wykład przypomina pojęcie równowagi bilansowej oraz wyjaśnia, na przykładzie jednostki „Budimex” jak ta równowaga się przejawia porównując salda kont oraz bilans otwarcia i zamknięcia. Równocześnie wykład podsumowuje temat „Ewidencja księgowa - operacje bilansowe”.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

Pytania:

 • Witam, Jak ująć w bilansie raport z kasy fiskalnej gdzie 70% stanowią wpływy gotówkowe a 30% płatność kartami płatniczmi. Działalnośc dotyczy firmy prowadzącej przez osobę fizyczną i nie prowadzącej konta Kasa?
  3ec0fbc84673c958765b1204ed337409
  Jerzy Słomczyński
 • Jest to zapis bardziej zaawansowany bo ujmujący podatek VAT. O podatku VAT mówimy w ramach tematu: http://kursy-rachunkowosci.pl/kursy/kurs-rachunkowosci-dla-sredniozaawansowanych/rozrachunki-z-tytulu-vat-wprowadzenie/1-wprowadzenie-do-vat-podatnik-vat?autoplay=1 Gdyby na ten moment dla celów Pana pytania zignorować podatek VAT to zapis wyglądałby następująco: Ma Sprzedaż towarów/produktów/materiałów, Wn Kasa (70&), Wn Środki pieniężne w drodze. Jeżeli działalność dotyczy osoby fizycznej nie prowadzącej konta "Kasa" oraz "Środki pieniężne w drodze" wtedy odpowiednio stosuje się konta: "Rozrachunki z właścicielem" i "Pozostałe rozrachunki".
  Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
  Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
 • Wartość środków trwałych (np nieruchomości, samochodów) potrafi być bardzo zmienna. Czy uwzględniamy zmianę wartości z okresu na okres?
  D52421f18fd9452466c90d7a50645abd
  Rafał Pławski
 • Na koncie 020 powinna być operacja z numerem 6 (800 zł) , a jest z numerem 5 :)
  13067380f0c6e51775ceabb457c7c67f
  Anna Kuik
 • Ok, dziękuję za zwrócenie uwagi na tą pomyłkę. Postaramy się jak najszybciej ją skorygować.
  Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
  Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
 • Prosiłabym o podanie przykładu gdy operacja bilansowa nie ma wpływu na dwie pozycje bilansu. Nie rozumiem poprawnej odpowiedzi w teście.
  89588b183b911d10c1b0b6eda67e6674
  Marta Sienkiewicz
 • W pytaniu w teście chodzi o to, że dana operacja może mieć wpływ na więcej niż dwie pozycje bilansu, np. zakup materiałów na kredyt kupiecki gdzie naliczono VAT (zapis: Wn Materiały (jeżeli dostawa miała miejsce w tym samym czasie co faktura), Wn Vat naliczony, Ma Rozrachunki z dostawcami.
  Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
  Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
 • W miesiącu lipcu wpłynęła dotacja na zakup ŚT 100000 zł. Księgowanie WN 130- 100000, MA 840 - 100000. Ujęcie w bilansie Aktywa - inwestycje krótko terminowe 100000, Pasywa - rozliczenia międzyokresowe (bierne) 100000 ? Jak ujmować dotacje nie związane z zakupem środka trwałego w bilansie? W listopadzie za dotację do ŚT zakup samochodu. Jak ująć te zmiany w bilansie na koniec miesiąca?
  2b7905968ade34cb0fb1826b0024cddb
  Józef Tatarczuk
 • Proszę o zapoznanie się z tematem dotyczącym ewidencji PPO i PKO. Tam omawiamy zapis księgowy i ujęcie w bilansie dotacji.
  Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
  Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
Aby zadać pytanie lub skomentować wykład zaloguj się
dot