11. Przykład nr 3 zapis operacji bilansowych

Wykład prezentuje praktyczny przykład do samodzielnego rozwiązania. Polecenie przykładu polega na identyfikacji operacji gospodarczych, określeniu ich wpływu na pozycje bilansu oraz sumę bilansową a także na zaksięgowaniu na odpowiednich kontach w ramach zakładowego planu kont.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot