12. Rozwiązanie przykładu nr 3 - identyfikacja operacji

Wykład prezentuje pierwszą część rozwiązania przykładu  dotyczącego zapisu księgowego operacji gospodarczych. W tej części odpowiedzi przedstawiono identyfikację operacji gospodarczych oraz wpływ każdej z operacji na pozycje bilansu oraz sumę bilansową.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot