16. Rozwiązanie przykładu całościowego - bilans otwarcia

Wykład prezentuje drugą część rozwiązania przykładu całościowego dotyczącego jednostki „Budimex”. W tej części zaprezentowano w jaki sposób na podstawie posiadanych informacji dotyczących majątku jednostki „Budimex” stworzyć bilans otwarcia.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

Pytania:

 • Suma aktywów obrotowych w bilansie jest źle policzona, powinno być 116 000 - taki mały szczegół. Pozdrawiam
  8ac63080b89350342189265a6bd97f4c
  Maciej Jarosz
 • Dziękuję za zwrócenie uwagi, oczywiście powinno być 116 000 zł (54 000 zł + 31 000 zł + 31 000 zł) - mały typing error :) Pozdrawiam
  Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
  Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
 • Witam. Dlaczego kredyt bankowy został zapisany w Zobowiązaniach krótkoterminowych? Rozumiem, że przyjęto założenie, że kredyt zostanie spłacony w okresie krótszym niż 12 miesięcy. Gdybyśmy posiadali informację, że spłata kredytu w części przypada na okres powyżej 12 miesięcy rozumiem, że ta część wpisana zostałąby w Zobowiązania długoterminowe. Proszę o potwierdzenie poprawności mojego rozumowania lub wyjaśnienie.
  0e3fcaa78460858603c364652d789948
  Wojciech Mikołajewski
 • Witam, dziękuję za zwrócenie uwagi na tą kwestię. Oczywiście tu zastosowaliśmy takie założenie, że kredyt jest krótkoterminowy tj. podlega spłacie w trakcie 12 miesięcy (uproszczenie dla celów przykładu wprowadzającego w kwestie bilansu). Pana zrozumienie prezentacji kredytu w bilansie jest jak najbardziej prawidłowe - jeżeli mamy kredyt do spłaty np. przez okres 10 lat to kwotę do spłaty w pierwszych 12-stu miesiącach prezentujemy jako zobowiązania krótkoterminowe a resztę jako zobowiązania długoterminowe.
  Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
  Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
 • Rozumiem natomiast, że wszystkie kredyty, niezależnie od daty wymagalności, wpisujemy na to samo konto (138)? Dziękuję za odpowiedź.
  0e3fcaa78460858603c364652d789948
  Wojciech Mikołajewski
 • Zgadza, się kredyty bankowe ewidencjonujemy na koncie 138 "Kredyty bankowe"(w naszej wersji ZPK). Numeracja może być trochę inna w zależności od jednostki - może być to np. nr 134 - chodzi o to, że konto nazywa się "Kredyty bankowe". Do tego konta z reguły prowadzi się dodatkową analitykę wyodrębniając każdy kredyt, czasami rozbija się je jeszcze na kredyty krótkoterminowe oraz długoterminowe - oczywiście w celu prezentacji w bilansie.
  Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
  Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
 • Witam, moje pytanie dotyczy transakcji nr z przykładu całościowego: "Otrzymano od odbiorców zapłat przelewem za sprzedane wyroby gotowe - 24000 zł". Czy ta transakcja nie powinna być również ujeta na koncie 600 (Produkty gotowe) po stronie Ma? Nie ulega wątpliwości, że należność od odbiorców zmniejszyła sie i dlatego zapisujemy po stronie Ma na koncie 200, ale stan produktów też sie zmniejszył.
  Fbe4565dfdcd7698e3f85c645a77da0d
  Agnieszka Florczyk
 • Witam, czy zamiast konta wyroby gotowe 600 możemy otworzyć konto 320 - towary?
  Ae89aed021f670237710c9962f316c72
  Artur Stój
 • Pod koniec wykładu kwota kapitalu podstawowego wyskoczyła do rezerwowego.
  8011b80c05c5fdc8c7bfe81432e6054e
  Joanna Olchawa
 • Dziękuję za zwrócenie uwagi. Oczywiście - błąd w prezentacji - gratuluję spostrzegawczości.
  Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
  Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
Aby zadać pytanie lub skomentować wykład zaloguj się
dot