1. Operacje a zdarzenia gospodarcze - przypomnienie

Wykład stanowi przypomnienie kwestii dotyczącej identyfikowania sytuacji, w których zdarzenie gospodarcze podlega  wpisowi do ksiąg rachunkowych, Wyjaśnienie poparte jest obrazowymi przykładami, które mają ułatwić zapamiętania jak rozróżniamy operację gospodarczą. Wykład zakończony jest przykładem do samodzielnego rozwiązania, w którym należy określić, które z wymienionych zdarzeń gospodarczych jest operacją gospodarczą i podlega w wpisowi do ksiąg rachunkowych. Mamy  tutaj do czynienia ze zdarzeniami taki jak: zamówienie materiałów, złożenie wniosku o zaliczkę, wypłata zaliczki, zakup materiałów, podpisanie umowy z pracownikiem.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

Pytania:

  • Jeśli podpisaną umowę z pracownikiem nie uwzględniamy jako operację gospodarczą i nie ujmujemy w zapisach ksiąg rachunkowych, to jeśli chodzi o koszt rodzajowy - ,,ubezpieczenia i inne świadczenia'' oraz podatek, który wchodzi w życie wraz z podpisaniem umowy przez pracodawcę i pracobiorcę, to te koszty są uwzględniane kiedy?
    8324f96b8054e3397ae945ed611f31db
    Wojciech Kalinowski
Aby zadać pytanie lub skomentować wykład zaloguj się
dot