4. Przykład nr 1 - identyfikacja operacji

Wykład prezentuje przykład do samodzielnego rozwiązania. Polecenie przykładu dotyczy identyfikacji zdarzeń gospodarczych, które są operacjami gospodarczymi i podlegają zapisowi w księgach rachunkowych, następnie określenia typu operacji i jej wpływu na pozycje bilansu oraz sumę bilansową.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot