14. Przykład całościowy - operacje bilansowe a bilans

Wykład prezentuje przykład całościowy opierający się na działalności jednostki „Budimex”. Polecenie przykładu polega na prześledzeniu procesu księgowego od początku do końca okresu sprawozdawczego  tj. od momentu otwarcia ksiąg rachunkowych i przygotowania bilansu otwarcia, poprzez zaksięgowanie operacji gospodarczych zaistniałych w trakcie okresu sprawozdawczego po tzw. zamknięcie miesiąca czyli zamknięcie kont oraz przygotowanie bilansu zamknięcia.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot