8. Rozwiązanie przykładu nr 2 operacje bilansowe - bilans zamknięcia

Wykład prezentuje drugą część rozwiązania przykładu dotyczącego jednostki „Meblex”, która rozpoczęła działalność gospodarczą. W tej części przedstawiono w jaki sposób przygotować bilans zamknięcia dla ww. jednostki. Wykład omawia powiązanie pomiędzy daną operacją gospodarczą, jej wpływem na pozycje majątku i źródła finansowania oraz na pozycje bilansu zamknięcia.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

Pytania:

 • Jak to możliwe, że kapitał podstawowy nie uległ zmianie, skoro ze środków go tworzących zostały zakupione maszyny produkcyjne?
  Aa93b2c11805b2459aee4335418b3602
  Joanna Dyrka
 • Kapitał zakładowy został wpłacony na rachunek bankowy w dniu założenia działalności. W momencie kiedy z niego korzystamy, nie zmniejszamy samego kapitału (źródło finansowania nie uległo zmianie) a zmieniamy tylko formę posiadanego kapitału. W związku tym wykorzystujemy środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym. Źródło finansowania to nadal kapitał własny więc tu nie dokonujemy zmian - natomiast nie jest on już odzwierciedlony w formie tylko środków na rachunku bankowym, ale także maszyn.
  Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
  Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
 • Myśle, że warto doprecyzować operacje nr 1 i dopisać "...kredyt bankowy ( zawarty na okres 1 roku), gdyż w tej postaci ktoś może pomyśleć, że kredyty bankowe to zawsze zobowiązania krótkoterminowe niezależnie od okresu na jakie zostały zawarte ( wiem, że w poprzednich wykazach było mówione o prezentacji zobowiązań).
  B3993a50fe4dd7f58f2ed8cb3918715b
  Dawid Gołębiowski
 • Ok, dziękujemy za zwrócenie uwagi na tą kwestię - doprecyzujemy.
  Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
  Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
Aby zadać pytanie lub skomentować wykład zaloguj się
dot