9. Zapis operacji bilansowych - prosty

Wykład omawia w jaki sposób dokonać zapisu księgowego operacji gospodarczych rozpoczynając od zaprezentowania charakterystycznych cech zapisu dla każdej operacji gospodarczej i dalej przechodząc do operacji bilansowych. Wykład oparty na przykładzie, który pozwala lepiej zrozumieć cechy zapisu księgowego prostego tj. na dwóch kontach księgowych oraz sposób identyfikacji odpowiednich kont do zapisu księgowego w ramach zakładowego planu kont.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot