6. Przykład nr 2 - operacje bilansowe a bilans

Wykład prezentuje przykład dotyczący jednostki „Meblex”, która właśnie rozpoczęła działalność gospodarczą. Polecenie przykładu dotyczy przygotowania bilansu otwarcia na podstawie informacji o majątku przedsiębiorstwa. Następnie należy zidentyfikować wpływ poszczególnych operacji gospodarczych dokonanych w danym okresie sprawozdawczym na pozycje bilansowe oraz przygotować bilans zamknięcia. 

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot