Następny wykład:

Polityka rachunkowości

rozpocznie się za 10 sekund.

Organizacja rachunkowości - prezentacja tematu

Wykłady wchodzące w skład kursu podstaw rachunkowości finansowej. Wprowadzają w tematykę organizacji rachunkowości skupiając się na pojęciach polityki rachunkowości oraz zakładowego planu kont (ZPK). Opierają się na wielu praktycznych przykładach. W ramach kursu zostają omówione:

 - polityka rachunkowości w tym: jej ustawowe elementy, osoby odpowiedzialne za politykę rachunkowości, w tym kim jest tajemniczy kierownik jednostki, założenia niezbędne przy tworzeniu polityki rachunkowości, 

- zakładowy plan kont w tym: czynności poprzedzające stworzenie ZPK, ustawowe elementy ZPK, przedstawia jak szybko identyfikować konta w ZPK oraz jak tworzyć konta analityczne do kont syntetycznych z ZPK. Dodatkowo zaprezentowany został tutaj wzór ZPK, który będzie wykorzystywany w trakcie kursu podstaw rachunkowości do rozwiązywania przykładów oraz zadań.  Ta część wykładów zawiera liczne przykłady pozwalające na weryfikację wiedzy z tego tematu.

 

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

Witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym wykładzie kursu podstaw rachunkowości. Dzisiaj chciałabym Was zaprosić do tematu związanego z organizacją rachunkowości, porozmawiać na temat tego jak organizujemy rachunkowość w jednostce, jakie przepisy, jakie zasady tą rachunkowością rządzą. Nie będę tutaj mówić o tworzeniu działów księgowych a właśnie o tym jakie zasady, jakie wytyczne powodują, że rachunkowość tak a nie inaczej działa w jednostce. Na tym wykładzie przede wszystkim poznamy politykę rachunkowości: * jak jest usytuowana w ramach przedmiotu rachunkowości z wykładu [wprowadzenia do rachunkowości](/wprowadzenie-do-rachunkowosci/1-definicja-rachunkowosci) * jakie regulacje ustawowe rządzą polityką rachunkowości * kim jest tajemniczy kierownik jednostki odpowiedzialny za politykę rachunkowości * przyjrzymy się składowi polityki rachunkowości oraz założeniom takim jak zasada ciągłości, zasada kontynuacji czy zasada istotności Na sam koniec tej części przyjrzymy się przykładowi polityki rachunkowości i poszczególnym elementom, które w tej polityce występują a następnie przejdziemy do zakładowego planu kont. I znów: * czym jest zakładowy plan kont ? * jakie regulacje prawne decydują o tym jak powinien wyglądać zakładowy plan kont * skład zakładowego planu kont Bardzo ważne - przyjrzymy się również przykładowi zakładowego planu kont, który stanie się dla nas wzorem przy rozwiązywaniu następnych przykładów w ramach wykładów z kursu podstaw rachunkowości. Przyjrzymy się też w jaki sposób łatwo czytać konta w zakładowym planie kont na konkretnym przykładzie. Omówimy konta analityczne w ramach polityki rachunkowości i zakładowego planu kont. Będziemy tutaj mówić jak tworzyć numerację kont analitycznych bazując na kontach syntetycznych z zakładowego planu kont i przejdziemy do licznych przykładów. Będziemy mieli właśnie przykład dotyczący identyfikacji, wiele przykładów dotyczących zapisów księgowych przy pomocy zakładowego planu kont czyli jak właściwie używać zakładowego planu kont oraz trochę przykładów na zapamiętywanie, na łatwe rozpoznawanie zespołów kont. Na sam koniec przyjrzymy się przykładowi związanemu z kontami analitycznymi. Zapraszam do wykładu.
dot