26. Podsumowanie tematu „Środki trwałe i amortyzacja cz. 1”

Wykład stanowi podsumowanie części I  tematu dotyczącego środków trwałych i amortyzacji. Prezentuje zdobytą w cz. I  wiedzę podkreślając najistotniejsze jej elementy takie jak: podstawy ustawowe zakwalifikowania danego elementu majątku do środków trwałych, klasyfikacji środków trwałych przy użyciu symbolu KŚT, wyceny środków trwałych, zapisu księgowego nabycia i przyjęcia do używania środków trwałych jak również metod kalkulacji oraz zapisu księgowego odpisów amortyzacyjnych.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot