8. Zapis księgowy nabycia i przyjęcia środka trwałego

Wykład prezentuje zapis księgowy nabycia oraz przyjęcia środka trwałego do używania w przypadku: zakupu środka trwałego, wytworzenia środka trwałego na własne potrzeby, otrzymania nieodpłatnie środka trwałego w formie darowizny lub aportu. Wykład zakończony jest przykładem do samodzielnego rozwiązania dotyczącym przedsiębiorstwa „Wedelek” i środków trwałych przez tą jednostkę nabytych.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot