11. Amortyzacja a umorzenie

Wykład prezentuje na przykładzie środka trwałego nabytego przez jednostkę „Wedelek” w jaki sposób utrata wartości środka trwałego ujmowana jest w księgach rachunkowych. Przedstawia jak koszt zużycia odzwierciedlony jest w bilansie jako umorzenie a w rachunku zysków i strat jako amortyzacja.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

Pytania:

 • dlaczego porównujemy wartość brutto i netto laptopa? Jeśli zużycie ST wynosi 700zł czy nie powinniśmy odjąć tej kwoty od wartości początkowej netto (a nie brutto)?
  86fde37b34800c2286c70b9ca0ad6020
  Kinga Stankiewicz
 • ok cofam pytanie - bo laptop zakupiony był na podstawie rachunku.
  86fde37b34800c2286c70b9ca0ad6020
  Kinga Stankiewicz
 • :)
  Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
  Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
Aby zadać pytanie lub skomentować wykład zaloguj się
dot