16. Rozwiązanie przykładu amortyzacja liniowa

Wykład prezentuje rozwiązanie przykładu dotyczącego kalkulacji wysokości odpisów amortyzacyjnych metodą liniową dla jednostki „Wedelek”. Przedstawia w jaki sposób odpis amortyzacyjny powinien zostać obliczony bazując na odpowiedniej stawce amortyzacji a następnie omawia jego zapis księgowy.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot