2. Środki trwałe - wymogi ustawowe

Wykład prezentuje jakie warunki ustawowe (UoR) muszą spełnić elementy majątku, aby mogły zostać zaliczone do środków trwałych. Przedstawia na praktycznym przykładzie jednostki „Wedelek”,  które  ze składników majątku tego przedsiębiorstwa zostaną zaliczone do środków trwałych, a które trafią do innych pozycji bilansowych. Omawia wymogi takie  jak: zdatność do użytku, kontrola nad danym składnikiem aktywów, przeznaczenie na potrzeby jednostki. Porusza kwestię leasingu finansowego, środków trwałych w budowie oraz należności długoterminowych.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot