20. Rozwiązanie przykładu metoda degresywna

Wykład prezentuje rozwiązanie przykładu dotyczącego kalkulacji wysokości odpisów amortyzacyjnych metodą degresywną dla środka trwałego zakupionego przez jednostkę „Wedelek”.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

Pytania:

  • 1.czyli nie można zmienić metody w trakcie trwającego roku? 2.przeliczanie wartości odpisu amortyzacji degresywnej co miesiąc było by błędne, bo wartość musi być przez cały rok stała?
    6c5b8e55ea298a41d8bf755e1f04b602
    Leszek Grucel
  • Raz wybrana metoda amortyzacji nie powinna być zmieniana, jednostka ma jednak obowiązek okresowo weryfikować stawkę oraz okres amortyzacji i w uzasadnionych przypadkach zmieniać te dwie wartości. Czyli raz wybranej metody liniowej nie powinna zmieniać, jednak jeżeli np. stwierdzi, że maszyna może jej posłużyć przez kolejne 5 lat a nie 10 po np. 3 latach użytkowania, ma prawo zweryfikować stawkę i okres przeliczając wysokość odpisów amortyzacyjnych na nowe, nie zmienia jednak metody amortyzacji. Zdarza się to rzadko np. w przypadku kosztownych maszyn produkcyjnych, generalnie jednostki dążą do tego by amortyzacja bilansowa i podatkowa były identyczne, a raz wybrana metoda i stawka amortyzacji dla celów podatkowych pozostaje bez zmian do końca okresu amortyzacji. Odnośnie pytania drugiego - dokładnie w ten sposób - wysokość amortyzacji liczona jest na rok i kalkulowana dla każdego okresu sprawozdawczego - jeżeli miesięcznie to dzielona na równe odpisy miesięczne, jeżeli kwartalna - na kwartalne.
    Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
    Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
Aby zadać pytanie lub skomentować wykład zaloguj się
dot