13. Amortyzacja a UoR

Wykład omawia wymogi ustawy o rachunkowości dotyczące odpisów amortyzacyjnych. Prezentuje zapisy ustawowe określające częstotliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych jak również kalkulowania ich wysokości na podstawie stawki amortyzacji oraz okresu ekonomicznej użyteczności środka trwałego.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot