14. Metody amortyzacji, amortyzacja liniowa

Wykład przedstawia najbardziej popularne metody kalkulowania wysokości odpisów amortyzacyjnych środka trwałego, prezentując metody: równomierne, nierównomierne oraz uproszczone amortyzacji środka trwałego. W pierwszej kolejności omawia sposób kalkulacji odpisów amortyzacyjnych metodą liniową.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot