24. Przykład nr 2 amortyzacja uproszczona - odpisanie w koszty

Wykład prezentuje na praktycznym przykładzie dotyczącym środka trwałego zakupionego przez jednostkę „Wedelek” zastosowanie drugiej z metod amortyzacji uproszczonej tj. odpisanie w koszty środka trwałego jako zużyty materiał. Przedstawia kalkulację wysokości odpisu amortyzacyjnego wraz z zapisem księgowym.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

Pytania:

  • Czy w takim przypadku, ma znaczenie po jakich cenach jednostka wycenia materiały (przychód i rozchód?)
    0602ead81c8d7dc92996f87e7bdbcfab
    Mariola Romanek
  • Jednostka musi zastosować tutaj metodę wyceny zgodną z zapisem w polityce rachunkowości czyli być konsekwenta w wycenie.
    Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
    Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
Aby zadać pytanie lub skomentować wykład zaloguj się
dot