10. Zużycie środka trwałego - amortyzacja

Wykład omawia co dzieje się ze środkiem trwałym po przyjęciu go do używania, w szczególności skupiając się na utracie wartości związanej z zużyciem środka trwałego. Prezentuje na przykładzie zakupionego przez jednostkę „Wedelek” środka trwałego co kryje się pod pojęciem wartości brutto oraz wartości netto (księgowej) środka trwałego a także amortyzacji i  umorzenia.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

Pytania:

  • Dlaczego wartość początkowa to wartość brutto, a wartość księgowa po roku to wartość netto?
    99e877ecee58c951851f97772b18d10c
    Mateusz Banasiak
  • Wartość brutto to wartość wartość całkowita, pełna (przed odjęciem pewnym elementów) - w przypadku środków trwałych wartość początkowa z wyceny. Wartość netto to wartość po odjęciu pewnych elementów (w tym wypadku umorzenia reprezentującego skumulowane odpisy amortyzacyjne). Wartość księgowa to wartość po odjęciu od wartości początkowej (czyli całkowitej - brutto) umorzenia reprezentującego skumulowane odpisy amortyzacyjne.
    Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
    Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
Aby zadać pytanie lub skomentować wykład zaloguj się
dot