5. Wycena środków trwałych

Wykład omawia na przykładzie przedsiębiorstwa „Wedelek” w jaki sposób należy wycenić środek trwały w momencie przyjęcia go do używania, określając tym samym jego wartość początkową. Prezentuje metody wyceny środków trwałych w oparciu o ustawę o rachunkowości w przypadkach: zakupu, wytworzenia na własne potrzeby oraz otrzymania nieodpłatnie, w formie darowizny środka trwałego.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot