Następny wykład:

Środki trwałe a elementu majątku

rozpocznie się za 10 sekund.

0. Środki trwałe i amortyzacja cz. 1 - demo

Wykłady wprowadzają w temat ewidencji i wyceny środków trwałych (ŚT).  Omawiają jakie warunki muszą spełnić elementy majątku by mogły zostać zaliczone do ŚT, jak je klasyfikować nadając odpowiedni symbol KŚT, jak wycenić ŚT, który został zakupiony/wytworzony bądź otrzymany nieodpłatnie. Wyjaśniają również czym jest amortyzacja oraz umorzenie. Opierając się na licznych przykładach przedstawiają zapis księgowy nabycia oraz amortyzowania ŚT.

Wykłady w opierają się na przykładzie dotyczącym przedsiębiorstwa „Wedelek” oraz jego składników majątku. W szczególności  skupiają się na omówieniu:

 • jakie elementy majątku mogą zostać zaliczone do środków trwąłych,
 • jakie warunki muszą spełniać elementy majątku, żeby mogły zostać zaklasyfikowane do środków trwałych,
 • jak klasyfikować środki  trwałe podczas wprowadzania do ewidencji używając symbolu KŚT,
 • jak wyceniać środek trwały przy przyjęciu do ewidencji środków trwałych,
 • zapisu księgowego nabycia oraz przyjęcia środka trwałego do ewidencji (poparte licznymi przykładami),
 • czym jest amortyzacja oraz umorzenie środków trwałych,
 • wymogów ustawowych (ustawa o rachunkowości) odnośnie opisów amortyzacyjnych,
 • na licznych przykładach metod amortyzacji (liniowej, naturalnej, degresywnej oraz uproszczonej),
 • na przykładach jak w praktyce zastosować amortyzację uproszczoną (odpisanie w koszty jako zużyty materiał, amortyzacja jednorazowa, odpis amortyzacyjny zbiorczy).

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

Witam wszystkich bardzo serdecznie. Chciałabym Was dzisiaj zaprosić do tematu w którym będziemy omawiać wszelkie operacje związane ze środkami trwałymi. Jest to temat otwierający serię wykładów, które będą omawiać poszczególne składniki bilansu w tym w pierwszej kolejności właśnie porozmawiamy sobie o środkach trwałych. Jest to temat niezmiernie ważny, a osoby pracujące w danym przedsiębiorstwie zajmujące się ewidencją środków trwałych są to z reguły księgowi z pewnym już stażem; do ewidencji środków trwałych potrzebna jest pewna wiedza. Ten temat jest dość obszerny stąd podzieliłam go na części.

Podzieliłam ten temat na 3 filary: na wszelkie operacje i wiedzę związaną ze zwiększeniem stanu środków trwałych; potem mamy filar związany ze zmianą wartości księgowej środka trwałego i zmniejszeniem stanu środków trwałych.

Jeśli chodzi o zwiększenie stanu to tu będziemy opierać się o zakup, otrzymanie, wytworzenie środka trwałego. Jeśli chodzi o zmniejszenie stanu środków trwałych: likwidację, sprzedaż, przekazanie nieodpłatne. Oprócz tego będziemy mówić o zmianie wartości księgowej i tu o odpisach amortyzacyjnych i umorzeniowych. Amortyzacja dla wielu z Was stanowi temat problematyczny; tutaj postaram się dokładnie wytłumaczyć o co chodzi z amortyzacją. Będziemy mówić również o ulepszeniu, aktualizacji wyceny.

Oprócz tego będziemy mieli temat bardziej praktyczny: bazując na tej wiedzy tutaj będziemy mówić o procedurach przyjęcia i rozchodu środka trwałego, a także zmiany wartości. Będzie tu już temat bardziej praktyczny po zdobyciu tej wiedzy teoretycznej w części pierwszej i drugiej. Tak jak właśnie wspomniałam ten temat podzieliłam na 3 podtematy, na 3 części tak naprawdę.

W pierwszej części w tej do której teraz chciałabym Was zaprosić będziemy przede wszystkim mówić o zwiększeniu stanu środków trwałych i zdobędziemy tą podstawową, niezbędną wiedzę do zrozumienia dalszej części wykładu w ramach tego tematu: będziemy mówić czym są środki trwałe, jakie elementy majątku zaliczamy do środków trwałych, jak klasyfikujemy środki trwałe, wartość początkową środka trwałego, jak wyceniamy środek trwały, zapis księgowy i co oznaczają stawki amortyzacji, co właściwie oznacza amortyzacja.

Czyli gdybyśmy mieli przyjrzeć się szybciutko prezentacji tej części wykładu to właśnie powiedzielibyśmy sobie czym są środki trwałe, co na ten temat mówi ustawa, jakie warunki wskazuje dany element majątku powinien spełniać, by zostać zaliczony do środka trwałego, spojrzymy sobie na przykład firmy Wedelek, w którym będziemy mieli pewne elementy majątku i będziemy musieli określić, które z nich faktycznie mogą być środkami trwałymi, jak klasyfikować środki trwałe na podstawie klasyfikacji środków trwałych przy pomocy tego symbolu KŚT.

Potem powiemy sobie właśnie o metodach wyceny w zależności od tego jak dana jednostka nabyła środek trwały i znów będziemy tutaj mówić o jednostce Wedelek; popatrzymy sobie na przykłady, poznamy jak można zapisać, jak możemy dokonać zapisu księgowego nabycia środka trwałego i znów przećwiczymy to na przykładzie, a potem przejdziemy już do umorzenia i amortyzacji: przyjrzymy się jak to wygląda w przypadku laptopa zakupionego przez jednostkę Wedelek, poznamy jak dokonać zapisu księgowego odpisu amortyzacyjnego, a potem jak wybrać najlepszą metodę amortyzacji. Przyjrzymy się amortyzacji liniowej, naturalnej również na przykładach, degresywnej, a potem amortyzacji uproszczonej, czyli tej amortyzacji dla środków trwałych o niskiej wartości i będą tu różne przykłady na których będziemy się opierać.

Ta część, ta część pierwsza tematu związanego ze środkami trwałymi jest naprawdę niezbędną podstawą do tego byście mogli zrozumieć całą resztę. Zaczynam od tych naprawdę najprostszych rzeczy przechodząc do tych coraz bardziej skomplikowanych. Tak jak wspomniałam w części drugiej i trzeciej będziemy mówić już o bardziej zaawansowanych rzeczach i przejdziemy do tych elementów praktycznych. Serdecznie zapraszam.

Pytania:

 • Witam Jestem po 1 części wykładu środki trwałe i amortyzacja. Wszystko zrozumiałem z wyjątkiem jednej rzeczy, która nasunęła mi się na koniec wykładów. Czy dobrze rozumiem, że przez amortyzacje ponosimy podwójny koszt tej samej rzeczy? Pierwszy raz ponoszę koszt zakupu a drugi koszt to comiesięczna amortyzacja. Czyli na sam koniec mam podwójny koszt tego samego urządzenia...? W takim razie nie rozumiem sensu amortyzacji. Proszę o wyjaśnienie. Pozdrawiam
  4e3cc6ce22052c1b907b5451fe412e9e
  Marcin Lechowicz
 • W rachunkowości mamy dwa terminy: wydatek i koszt . Wydatek powstaje wtedy gdy wydajemy środki pieniężne. Koszt - gdy możemy go zaliczyć do wyniku finansowego w danym okresie sprawozdawczym (zgodnie z definicją omówioną w ramach wykładu "Rachunek zysków i strat wprowadzenie". W potocznym języku wydatek i koszt to dla nas to samo ale księgowo nie. Proszę pamiętać, że ten pierwszy koszt, o którym Pan wspomniał, czyli zakup środka trwałego to tylko wydatek - w tym momencie w księgach rachunkowych ewidencjonujemy pojawienie się środka trwałego ale nie koszt z nim związany - ujmujemy środek trwały jako coś co posiadamy - nowe aktywo trwałe. Koszt pojawi się jako amortyzacja trakcie okresu przez jaki środek trwały będzie użytkowany - tak by zachowana została współmierność przychodów oraz kosztów. Bo zapewne ten środek trwały będzie się przyczyniał do uzyskania przychodów w przyszłości (np. maszyna produkcyjna). Czyli podsumowując w realnym życiu mamy wydatek raz - w momencie gdy kupujemy i potocznie mówimy, że jest to nasz koszt. W księgach rachunkowych ten koszt liczony jest również raz z tym, że prezentujemy go np. jako 1/5 wartości co roku przez np. 5 lat użytkowania środka trwałego. Pamiętajmy: nie prezentujemy nabycia środka trwałego jako kosztu.
  Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
  Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
 • Witam, proszę o doprecyzowanie kwestii amortyzacji, ponieważ powinniśmy się kierować UoR oraz PIT "równomiernie", czyli art. 22h "Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, z zastrzeżeniem art. 22k, począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek lub wartość wprowadzono do ewidencji". Jak to się odnosi do odpowiedzi testowych. Rozumiem że w testach powinniśmy się kierować jedynie UoR? Czy dobrze rozumiem, że w praktyce gdy kupujemy np. laptop podlegający ewidencji śt dnia 01.01.X to pierwszy odpis amortyzacyjny miesięczny powinien mieć miejsce w lutym, czy jeszcze z końcem stycznia? :)
  23cc75a88d92dc6ea18c4ceaa57eb80b
  Michał Kościelski
 • Witam, Tak ma Pan rację, w UoR mamy informację, że "nie wcześniej niż po przyjęciu środka trwałego do używania". Zgodnie z PIT/CIT - od miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek trwały wprowadzono do ewidencji. W praktyce staramy się by te momenty były zbieżne. Tzn. jeżeli przyjęliśmy do ewidencji ŚT w czerwcu, i zaczynamy go używać od lipca tzn. że podatkowo i bilansowo pierwszy miesiąc amortyzacji to lipiec. UoR nie jest sprzeczna z PIT/CIT tylko inaczej definiuje ten moment. Te momenty mogą być zbieżne lub różne. W przypadku laptopa zależy kiedy rozpoczniemy jego użytkowanie :) Jeżeli w lutym to UoR i PIT są zbieżne.
  Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
  Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
 • W materiałach udostępnianych przez Państwa "niska wartość" środka trwałego w ujęciu podatkowym wynosi 3500 zł, wydaje mi się jednak, że obecnie ta kwota została zwiększona do 10000 zł. Czy faktycznie tak jest, że amortyzację uproszczoną można stosować dla środków trwałych których wartość jest nie większa niż 10000 zł?
  06621d8f74fd8129efc6b6232f62aa62
  Anna Kierepka-Kasztelan
 • Zgadza się, amortyzacja jednorazowa od 2018 może być stosowana dla środków trwałych o wartości początkowej nie przekraczającej 10 000 zł. Staraliśmy się wszystkie materiały skorygować ale przejrzymy jeszcze raz ten wykład i poprawimy. Dziękuję za trafne spostrzeżenie.
  Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
  Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
 • Zgadza się, amortyzacja jednorazowa od 2018 może być stosowana dla środków trwałych o wartości początkowej nie przekraczającej 10 000 zł. Staraliśmy się wszystkie materiały skorygować ale przejrzymy jeszcze raz ten wykład i poprawimy. Dziękuję za trafne spostrzeżenie.
  Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
  Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
Aby zadać pytanie lub skomentować wykład zaloguj się
dot