1. Zmniejszenie stanu środków trwałych, likwidacja środka trwałego

Wykład wprowadza w temat zapisu księgowego rozchodu środków trwałych. Omawia operacje gospodarcze, które powodują zmniejszenia stanu środków trwałych a następnie  prezentuje w jakich sytuacjach mamy do czynienia z likwidacją środka trwałego.  Przedstawia również zapis księgowy likwidacji księgowej oraz fizycznej środka trwałego.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot