16. Przykład aktualizacja wyceny środka trwałego

Wykład omawia na praktycznym przykładzie dotyczącym składnika majątku jednostki „Wedelek” w jaki sposób kalkuluje się wartość przeszacowania środka trwałego oraz jaki wpływ to przeszacowanie ma na wartość księgową środka trwałego. Następnie prezentuje zapis księgowy aktualizacji wyceny środka trwałego.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot