9. Aport środka trwałego

Wykład omawia na praktycznym przykładzie zapis księgowy operacji nieodpłatnego przekazania środka trwałego w formie aportu. Prezentuje jaki wpływ powyższy zapis księgowy będzie miał na odpowiednie pozycje bilansu oraz rachunku zysków i strat.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot