4. Przykład nr 3 - likwidacja środka trwałego - koszty i przychody z likwidacji

Wykład prezentuje na praktycznym przykładzie dotyczącym majątku jednostki „Wedelek” zapis księgowy likwidacji księgowej oraz fizycznej środka trwałego, który w momencie postawienia w stan likwidacji nie był w pełni zamortyzowany, a jednostka w związku z likwidacją fizyczną poniosła dodatkowe koszty oraz osiągnęła przychody ze sprzedaży materiałów z likwidowanego środka trwałego.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

Pytania:

  • Proszę mi powiedzieć skąd wiem ,że wartość hali to kwota ... 1016000
    76e0045b8ef5eca9643809e1a8404e60
    Alicja Habura
  • Przykłady w cz. 2 tematu "środki trwałe i amortyzacja" są kontynuacją przykładów z cz.1 tego tematu. W cz. 1 tego tematu mieliśmy przykład dotyczący wyceny ŚT dla jednostki Wedelek (s. 31 wykładu). Tam ustalono wartość początkową hali magazynowej na kwotę 1 016 000 zł.
    Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
    Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
Aby zadać pytanie lub skomentować wykład zaloguj się
dot