19. Odpis aktualizujący wartość środka trwałego a kapitał z aktualizacji wyceny

Wykład omawia na praktycznym przykładzie dotyczącym jednostki „Wedelek” jak ocenić w danej w przykładzie sytuacji czy miała miejsce trwała utrata wartości środka trwałego. Dodatkowo prezentuje jak dokonać w takiej sytuacji kalkulacji odpisu aktualizującego wartość środka trwałego oraz dokonać odpowiedniego zapisu księgowego jeżeli środek trwały, którego dotyczy trwała utrata wartości był wcześniej przedmiotem przeszacowania tj. jego wartość księgowa została wcześniej zaktualizowana.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

Pytania:

 • Jak zaksięgować sprzedaż środka trwałego, który posiada kapitał z aktualizacji wyceny?
  52f65dbfd7c56f6b6b019332d3a81dd0
  Marta Borowczyk
 • Co w sytuacji, kiedy cena sprzedaży netto byłaby wyższa np. wynosiłaby 26 000, - i po dokonaniu odpisu kapitał z aktualizacji wyceny nie zostałby całkowicie rozliczony, a środek trwały zostałby zlikwidowany. Czy w tej sytuacji nierozliczoną część kapitału z aktualizacji wyceny należy przeksięgować na kapitał zapasowy?
  52f65dbfd7c56f6b6b019332d3a81dd0
  Marta Borowczyk
 • Zgadza się, w przypadku likwidacji/sprzedaży środka trwałego wyksięgowujemy go z ewidencji a wcześniej powstały w związku z aktualizacją z wyceny kapitał z aktualizacji przenosimy na kapitał zapasowy. Wyjątkiem jest sytuacja gdy mamy jeszcze dodatkowo odpisy aktualizujące. W takim przypadku najpierw wyksięgowujemy wartość odpisu z konta kapitału z aktualizacji (tak jak to miało miejsce w przykładzie) a resztę przenosimy na kapitał zapasowy. W przykładzie wykorzystaliśmy cały kapitał z aktualizacji wyceny więc nie było wartości do przeniesienia na kapitał zakładowy. Gdyby w przykładzie wartość rynkowa ŚT wynosiła 26 000 zł a nie 22 000 zł to z konta Kapitał z aktualizacji wyceny wyksięgowalibyśmy tylko kwotę 2 800 zł na konto 074 Odpisu aktualizujące. Na koncie Kapitał z aktualizacji wyceny pozostałoby saldo 3 200 zł które w momencie likwidacji przeniesione zostanie na kapitał zapasowy.
  Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
  Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
Aby zadać pytanie lub skomentować wykład zaloguj się
dot