11. Przykład nr 1 ulepszenie - wydłużony okres użyteczności

Wykład prezentuje przykład dotyczący przedsiębiorstwa „Wedelek”. Mamy tutaj do czynienia z sytuacją, w której dokonano zmian w środku trwałym należącym do firmy. Jedna ze zmian powoduje wydłużenie okresu użyteczności środka trwałego. Polecenie przykładu wymaga by ocenić, czy dokonane zmiany są ulepszeniem, i jeśli tak w odpowiedni sposób skorygować wartość początkową oraz odpisy amortyzacyjne środka trwałego, którego zmiany dotyczą.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot