8. Rozwiązanie przykładu darowizna środka trwałego

Wykład omawia rozwiązanie przykładu dotyczącego zapisu księgowego operacji darowizny środka trwałego dokonanej przez jednostkę „Wedelek”. Prezentuje jaki wpływ powyższy zapis księgowy będzie miał na odpowiednie pozycje bilansu oraz rachunku zysków i strat.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot