14. Rozwiązanie przykładu nr 2 ulepszenie

Wykład prezentuje rozwiązanie przykładu dotyczącego składnika majątku jednostki „Wedelek”. Mieliśmy tutaj do czynienia z sytuacją, w której dokonano zmian w środku trwałym należącym do firmy. Polecenie przykładu wymagało by ocenić, czy dokonane zmiany są ulepszeniem, i jeśli tak w odpowiedni sposób należało skorygować wartość początkową oraz odpisy amortyzacyjne środka trwałego, którego zmiany dotyczyły.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot