18. Przykład odpis aktualizujący wartość środka trwałego

Wykład omawia na praktycznym przykładzie dotyczącym jednostki „Wedelek” jak ocenić w danej w przykładzie sytuacji czy miała miejsce trwała utrata wartości środka trwałego. Dodatkowo prezentuje jak dokonać w takiej sytuacji kalkulacji odpisu aktualizującego wartość środka trwałego oraz dokonać odpowiedniego zapisu księgowego. 

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

Pytania:

  • Czy takiej aktualizacji dokonujemy tylko wtedy kiedy przeznaczamy środek trwały do likwidacji? Czy jak wyceniamy na dzień bilansowy środki trwałe to porównujemy je do ceny sprzedaży netto i jeśli jest niższa niż ich wartość księgowa to też aktualizujemy bez konieczności likwidacji, bo ten środek w sumie jeszcze służy firmie... ?
    0602ead81c8d7dc92996f87e7bdbcfab
    Mariola Romanek
  • Zgodnie z art. 32 ust 4 są to określone przypadki kiedy możemy dokonać odpisu aktualizującego wartość ŚT: zmiana technologii produkcji, przeznaczenie do likwidacji, wycofanie z używania, lub inne przyczyny powodujące trwałą utratę wartości. Z reguły na dzień bilansowy jednostka weryfikuje wartość ŚT i wtedy dokonuje odpisów aktualizujących. Ma to w szczególności miejsce w przypadku ŚT, których ceny są wrażliwe na zmiany technologiczne tj. postęp technologiczny czyli ŚT związane np. z działem IT.
    Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
    Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
Aby zadać pytanie lub skomentować wykład zaloguj się
dot