3. Przykład nr 2 - likwidacja nie w pełni zamortyzowanego środka trwałego

Wykład prezentuje na praktycznym przykładzie dotyczącym majątku jednostki „Wedelek” zapis księgowy likwidacji księgowej oraz fizycznej środka trwałego, który w momencie postawienia w stan likwidacji nie był w pełni zamortyzowany.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot