17. Odpis aktualizujący wartość środka trwałego

Wykład omawia sytuacje, które stanowią przesłankę do weryfikacji wartości księgowej środka trwałego. Wyjaśnia kiedy mamy do czynienia z trwałą utratą wartości środka trwałego oraz w jaki sposób w związku z takim przypadku należy dokonać kalkulacji oraz zapisu księgowego odpisu aktualizującego wartość środka trwałego. W ramach wykładu zostały przypomniane takie pojęcia jak cena sprzedaży netto oraz wartość godziwa.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

Pytania:

  • Przepraszam, co to oznacza "powiększoną o należną dotację przedmiotową"?
    0602ead81c8d7dc92996f87e7bdbcfab
    Mariola Romanek
  • Gdyby na dane aktywo została otrzymana dotacja przedmiotowa (czyli specyficzna dla tego elementu aktywów) to cenę sprzedaży netto ustala się jako cenę sprzedaży rynkową powiększoną o wartość dotacji na to aktywo.
    Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
    Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
Aby zadać pytanie lub skomentować wykład zaloguj się
dot