Następny wykład:

1Przykład odpis aktualizujący wartość środka trwałego

rozpocznie się za 10 sekund.

17. Odpis aktualizujący wartość środka trwałego

Wykład omawia sytuacje, które stanowią przesłankę do weryfikacji wartości księgowej środka trwałego. Wyjaśnia kiedy mamy do czynienia z trwałą utratą wartości środka trwałego oraz w jaki sposób w związku z takim przypadku należy dokonać kalkulacji oraz zapisu księgowego odpisu aktualizującego wartość środka trwałego. W ramach wykładu zostały przypomniane takie pojęcia jak cena sprzedaży netto oraz wartość godziwa.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

Pytania:

  • Przepraszam, co to oznacza "powiększoną o należną dotację przedmiotową"?
    0602ead81c8d7dc92996f87e7bdbcfab
    Mariola Romanek
  • Gdyby na dane aktywo została otrzymana dotacja przedmiotowa (czyli specyficzna dla tego elementu aktywów) to cenę sprzedaży netto ustala się jako cenę sprzedaży rynkową powiększoną o wartość dotacji na to aktywo.
    Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
    Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
Zadaj pytanie lub skomentuj powyższy wykład
dot